KŁL "Darz Bór" w Toruniu 2009
Ważne informacje
Ostatnia aktualizacja: 09/01/2023 20:45:52
Informacja dotycząca projektu Badanie molekularne patogenów przenoszonych przez kleszcze u wolno żyjących kuny domowej (Martes foina) i kuny leśnej (Martes martes). Prosimy o zapoznanie się z opisem projektu i jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu.
"Rolnik i myśliwy powinni grać w jednej drużynie"
Powołanie Komisji problemowej ds. zwalczania ASF
Zgodnie z komunikatem ZG PZŁ w Warszawie udostępnionym na stronie internetowej - https://www.pzlow.pl/wysokosc-skladki-na-2022-r/, informujemy o wysokości składek członkowskich do PZŁ na rok 2022:

- składka normalna - 350 zł plus ubezpieczenie - 43 zł - razem 393 zł;

- składka ulgowa powyżej 70 roku życia oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia -
175 zł plus ubezpieczenie - 43 zł - razem 218 zł;

- składka ulgowa powyżej 80 roku życiu, o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ - 87,50 zł plus ubezpieczenie - 43 zł - razem 130,50 zł.

ZO PZŁ w Toruniu informuje, że od dnia 15 listopada br. nastąpi wysyłka imiennych wykazów składek (w wersji papierowej) do wszystkich kół okręgu toruńskiego.
Koleżanki i Koledzy!

Mając na uwadze zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zwracamy się z prośbą do myśliwych okręgu toruńskiego, aby w trakcie wykonywania polowań dokonywali przeszukiwania łowisk pod kątem odnalezienia padłych ptaków.

W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie wśród myśliwych informacji o konieczności każdorazowego zgłaszania odnalezionych padłych ptaków (łownych) i drapieżnych do właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.

Niniejsze działania ze względu na obecne zagrożenie związane z wirusem mają charakter priorytetowy.

Darz Bór

ZO PZŁ Toruń
Ważna informacja odnośnie aplikacji ZIPOD


Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie z dn. 17 i 20 grudnia 2021 r. z nowym rokiem uproszczona zostanie procedura potwierdzania informacji o uiszczeniu przez myśliwych składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy.
Polski Związek Łowiecki wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok.
Została przygotowana aplikacja "Weryfikator PZŁ" - Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.
Aplikacja jest publicznie osiągalna, zaś jej działanie będzie polegało na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych.
Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji - numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacje oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczeniu OC.
Aplikacji można pobrać w sklepie Google Play.

Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą to zrobić i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie Łowiectwo w Polsce.

Więcej informacji naszej stronie internetowej, w zakładce aktualności: https://torun.pzlow.pl/