KŁL "Darz Bór" w Toruniu 2009
Wydarzenia
Ostatnia aktualizacja: 07/11/2021 18:16:38
26.01.2013r. Obchody 60-lecia Koła Łowieckiego Leśników Darz Bór w Toruniu
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
IMG_5972
IMG_5977
IMG_5990
IMG_6002
IMG_6007
702_0813
IMG_6008
IMG_6012
702_0819
IMG_6016
IMG_6020
IMG_6031
IMG_6034
IMG_6040
702_0863
702_0888
702_0721
702_0788
702_0784
702_0724
702_0802
702_0987
702_1041
702_1056
702_1060
702_1065
702_1067
702_1070
702_1071
702_1074
702_1076
702_1081
702_1100
117
702_0825
Obchody jubileuszu
60 - lecia Koła

Wąbrzeźno, 26.01.2013 r.
Polowanie to jest jeszcze coś.
Coś takiego, co człowieka zmienia.
Bo myśliwy, to jest taki ktoś,
Kto poluje głównie na …  wrażenia.
                                 Liliana Gotz
        Uroczystość obchodów 60-lecia Koła otworzył Prezes Koła Kol. Jan Czapiewski. Przy dźwiękach sygnału myśliwskiego "Powitanie" wprowadzono poczet sztandarowy, który stanowili Koledzy: dowódca pocztu - Lech Niesłuchowski, chorąży - Mariusz Jelenewski oraz adiutant - Piotr Beszterda. Prezes powitał zaproszonych gości w osobach: Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza, Wójta Gminy Wąbrzeźno Władysława Łukasika, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusza Kaczmarka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń Mieczysława Kolańskiego, Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej Macieja Januszewskiego, Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu Jerzego Hermanowskiego, Kapelana myśliwych regionu wąbrzeskiego Księdza dr Jana Kalinowskiego oraz Prezesa Koła Łowieckiego "Bażant" w Wąbrzeźnie Kol. Kazimierza Warnela. Bardzo ciepło przywitał wszystkich przybyłych członków Koła, a także sympatyków łowiectwa i pozostałych gości.
        Prezes przedstawił historię Koła oraz jego dokonania w minionym okresie. Omówił warunki przyrodnicze i gospodarcze prowadzonej działalności łowieckiej. Wspomniał też o Kolegach, którzy w minionym okresie najdłużej sprawowali funkcje w Kole. Podziękował wszystkim członkom naszej organizacji, a także wielu osobom zaprzyjaźnionym z Kołem za dobrą współpracę na wielu płaszczyznach działalności łowieckiej.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrali i okolicznościowe życzenia przekazali: Krzysztof Maćkiewicz, Władysław Łukasik,  Maciej Januszewski, Kazimierz Warnel, Ks. dr Jan Kalinowski a także Janusz Kaczmarek i Mieczysław Kolański, którzy przekazali również okolicznościowe puchary. 
W czasie tej doniosłej uroczystości uhonorowano zasłużonych członków Koła odznaczeniami łowieckimi. Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Piotr Beszterda, Mirosław Derwojed,  a  Brązowymi Janusz Kowalski i Lech Niesłuchowski. 
Po wyprowadzeniu sztandaru i zakończeniu części oficjalnej Jubileuszu rozpoczęła się uroczysta kolacja i zabawa myśliwska. W trakcie zabawy przeprowadzono loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na dokarmianie zwierzyny.      
DSCF9517
DSCF9561
Medal oraz przypinka upominkowa wykonane na obchody 60-lecia Koła.